promotion-PPAC-06-2022

เริ่มใช้โค้ดได้วันที่ 24 มิุนายน-25 กรกฎาคม 2565

โค้ดส่วนลด 30% สำหรับซื้อ 1 เดือน

CODE : PPAC1M30

โค้ดส่วนลด 30% สำหรับซื้อ 3 เดือน

CODE : PPAC3M30

โค้ดส่วนลด 30% สำหรับซื้อ 1 ปี

CODE : PPAC1Y30

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

วิธีการใช้งานส่วนลด 30% บนโปรแกรม PEAK