4 October 2023

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 20/09/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วย 2 ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. ปรับรูปแบบรายงานอายุลูกหนี้ แสดงเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ เพื่อให้รายงานสะท้อนยอดลูกหนี้คงค้างของกิจการตามจริง เพื่อนำไปใช้ประเมิน วิเคราะห์ลูกหนี้ หรือใช้สำหรับติดตามทวงถาม โดยได้มีการเพิ่มการแสดงผลข้อมูลของใบเพิ่มหนี้ที่เกิดจากการสร้างแบบอ้างอิงเอกสารเดิมและแบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิม ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Kanya บริษัท โอลิเวีย ลีฟวิ่ง จำกัด 2. กำหนดสิทธิ์การใช้เข้าใช้งานเมนูผู้ติดต่อ เป็นการกำหนดสิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในกิจการ หรือการปรับแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/09/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 06/09/2023 เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร สร้างเอกสารหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น 1. เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด โดยจะย้ายคลังเอกสารจากเมนูรายจ่ายมาที่เมนูเอกสารนี้ด้วย เพื่อรองรับการจัดการเอกสารได้มากขึ้น …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 23/08/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 23/08/2023 ปรับรูปแบบบัญชีรายวัน เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูง สร้างความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสารบัญชีรายวัน เพิ่มการค้นหาขั้นสูงรายการภาษีขายซื้อ-ภาษีขายที่ PEAK Tax เพิ่มระยะเวลาแสดงการค้างรับชำระ/จ่ายชำระที่รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ปรับค่าเริ่มต้นช่วงเวลาแสดงเอกสาร 1. ปรับรูปแบบบัญชีรายวันใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าบัญชีรายวัน โดยแสดงประเภทบัญชีรายวันให้สามารถเลือกรายการที่ต้องการ …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 9/08/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ประจำรอบอัปเดตวันที่ 9/08/2023 เพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทิน เห็นข้อมูลเงินเข้า-ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับ SCB Business Anywhere บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่ เพิ่มแถบแสดงสถานะ e-Tax Invoice ตรวจสอบขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 26/07/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 26/07/2023 เชื่อมต่อ Lazada จัดการระบบการขายง่ายขึ้น สร้างเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก TikTok Shop รองรับการขาย ช่วยแม่ค้า TikTok ทำบัญชีสะดวกขึ้น เชื่อมต่อ Lightwork ระบบ …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 12/07/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 12/07/2023 PEAK เชื่อมต่อ Pay Solutions ลูกค้าจ่ายเงินง่ายได้ทุกช่องทาง บันทึกบัญชีอัตโนมัติ  ผู้ประกอบการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น คู่มือแนะนำการใช้งานแบบละเอียด ผู้ใช้งานใหม่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กระทบยอดธนาคาร นำเข้าข้อมูล BBL Biz iBanking …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/06/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 28/06/2023 ตัวเลือกการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวเลือกการแสดงผลรายงานเอกสารบนหน้า Old PEAK และ New PEAK กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีทั้งรายการที่เป็นใบกำกับภาษี และไม่ใช่ใบกำกับภาษี …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/2023 (ครั้งที่ 1)

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 14/06/2023 ดูงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจได้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชั่นใหม่ใน New PEAK เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร (Executive Summary) คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น พัฒนาการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน Shopee (API) …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.111

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.111 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ เพิ่มตัวเลือกการส่งอีเมลได้ว่าจะให้ลูกค้า Re-ply ถึงอีเมลผู้ส่ง หรืออีเมลกลางของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ นอกจากเอกสารจะมีการแสดงเลขที่เอกสารแล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้เอกสารแสดงข้อความ หรือเลขที่เพื่อเพิ่มการควบคุมประเภทเอกสาร โดยใช้สำหรับอ้างอิงการจัดทำตามนโยบายการบัญชีของบริษัทขนาด Enterprise 1. …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.110

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.110 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink สามารถแก้ไขรายการที่กระทบยอดธนาคารไปแล้วได้ครั้งละหลายรายการ การสร้างเอกสารโดยการนำเข้าไฟล์ Excel สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการด้วยสัญลักษณ์ verified ต่อท้ายชื่อกิจการ พร้อมการสมัครสมาชิก …