biz-work-form-home

             เราอยู่ยุคที่โรคต่างๆระบาดรุนแรงกว่าที่คิด จะใส่หน้ากากป้องกัน ก็ไม่ได้ 100% เพราะเจอทั้งมลพิษในท้องถนน และเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย PEAK เลยนำข้อดีของการให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home มาแนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการเลี่ยงให้พนักงานไม่เสี่ยงเจอโรคภัย หรือลดการติดโรค เมื่อพนักงานสักคนหนึ่งไม่สบายมาฝากครับ

ข้อดีของการให้พนักงานทำงานที่บ้าน

1. บริษัทประหยัดค่าใช้จ่าย

             ข้อนี้เป็นข้อดีของผู้ประกอบการ ที่จะลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ ทั้งการตกแต่งออฟฟิศ จัดพื้นที่ให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน หรือลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลางที่ใช้สำหรับบริษัท

2. งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น

             การทำงานที่บ้านจะช่วยลดความเครียดในการเดินทางไปทำงาน ไม่ต้องเจอกับมลพิษในระหว่างเดินทางของพนักงาน ทำให้งานที่ทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการทำงานจากที่บ้านจะทำให้งานเสร็จเร็วกว่าการทำงานในออฟฟิศ

3. พนักงานมีความสุข

             มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ พบว่า การอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านทำให้พนักงานมีความสุข พอใจกับงานที่ทำสูงมาก และบริษัท Ctrip ก็พบอีกว่า การให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ลดการลาออกจากงานลงถึง 50%

4. พนักงานสุขภาพดีขึ้น

              นอกจากโรคภัยที่อาจติดต่อได้ระหว่างการเดินทางไปทำงานแล้ว การทำงานในออฟฟิศที่มีพนักงานสักคนป่วย จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรค และทำให้พนักงานหลายๆคนมีโอกาสติดกัน ตัวอย่างโรคที่ติดกันง่ายอย่าง โรคหวัด ที่เมื่อใครสักคนป่วย ก็อาจไม่สบาย เป็นหวัดอีกหลายคนได้

             ทั้งหมดเป็นข้อดีของการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ซึ่งไม่ใช่กับทุกคน และทุกออฟฟิศที่ทำงานแบบ Work From Home แล้วจะได้ผลดี เพราะการทำงานแบบ Work From Home อาจทำให้ตัวพนักงานเอง เสียโอกาสในการเลื่อนขั้น หรือหัวหน้าเองไม่ได้เห็นความตั้งใจ ความพยายาม หรือวินัยในการทำงานของพนักงานมากนัก หลายบริษัทในปัจจุบันเลยปรับเปลี่ยนบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นเหมือน Co-Working Space ให้พนักงานทำงานได้อย่างสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน และหัวหน้า หรือเจ้าของบริษัทเองก็อุ่นใจ ว่าพนักงานยังทำงานอยู่ โดยการปรับพื้นที่ทำงานให้เหมือน Co-Working Space จะเสริมความสุขในการทำงานให้พนักงานได้โดยไม่ต้องให้ Work From Home

              อยากลดการทำงานของนักบัญชี ให้ทำงานบัญชีอย่างมีความสุขมากขึ้น และเลี่ยงกับการเจอมลภาวะอย่างในปัจจุบัน หันมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงาน และทำให้การทำงานบัญชีสะดวก รวดเร็วขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในออฟฟิศ หรือทำงานแบบ Work From Home ก็จัดการงานบัญชีได้

สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม คลิก สมัครใช้งาน PEAK ฟรี 30 วัน