biz-top-3-accountingfirm-management-factors

เชื่อว่าความใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายๆ คนนั้น คือ การมีสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง และพัฒนาจนสามารถเติบโต เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มาใช้บริการ  แต่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ในช่วงเวลาเพียงชั่วข้ามคืน ปัจจุบัน สำนักงานบัญชีที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้นั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งในบทความนี้จะรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ไว้ในหลากหลายมุมมองด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ตลอดจนเทคนิคที่จะช่วยให้สำนักงานบัญชี ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

ปัญหาสำนักงานบัญชีที่ต้องเร่งแก้ไข

ปัญหาสำนักงานบัญชีที่ต้องเร่งแก้ไข

ในการดำเนินกิจการสำนักงานบัญชี ทุกปัญหาน้อยใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเปิดสำนักงานบัญชี ไปจนถึงช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจริงกับลูกค้า หากมีการเตรียมความพร้อม และมีที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำที่ดี ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

1. ต้นทุนไม่เพียงพอ

สำนักงานบัญชีหน้าใหม่มักจะประสบปัญหาเรื่องการเงิน  มักมีสายป่านยาวไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างลงตัว ซึ่งบางครั้งการเก็บเงินค่าบริการอาจจะต้องรอเวลา แต่ขณะเดียวกันค่ายใช้จ่ายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน  จะทำอย่างไรให้มีรายได้มารองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่เจ้าของสำนักงานบัญชีต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี

2. ขาดความรู้เรื่องการทำการตลาด

สำนักงานบัญชีหลายๆ แห่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำการตลาดมากนัก  เพราะคิดว่าการใช้หลักการบอกเล่าปากต่อปากจากเพื่อนและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่เคยร่วมงานเด้วย ก็น่าจะเพียงพอต่อการเปิดสำนักงานบัญชีแล้ว ผลที่ตามมาคือ การมีลูกค้าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดในช่วง ในระยะแรกที่ลูกค้ายังไม่รู้จักสำนักงานบัญชีของคุณ ควรนำหลักการตลาดและการประชาสัมพันธ์มาทำให้สำนักงานบัญชีเป็นที่รู้จักมากขึ้น มิฉะนั้น อาจสร้างปัญหาต่อกระแสเงินสดของบริษัทได้เช่นกัน ดังนั้นเจ้าของสำนักงานบัญชีจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการตลาดมาตั้งแต่ต้น

3.  คิดค่าบริการต่ำเกินจริง

สำนักงานบัญชีจำนวนมากมักใช้วิธีการกำหนดค่าบริการที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดเพราะคิดว่าจะทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น แต่ในระยะยาววิ ธีการนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา ก็คือ ปริมาณงานที่มากจะไม่รองรับกับรายได้ที่ไม่เหมาะสม เกิดเป็นภาระทางการเงินที่อาจะทำให้กิจการไปต่อได้ยาก

4.  ขาดความแตกต่างในบริการ

เจ้าของสำนักงานบัญชีหลายๆ แห่งเ ริ่มต้นธุรกิจด้วยการมองถึงการหากำไรเข้าบริษัท โดยไม่มีการวางแผนจะสร้างการบริการที่แตกต่างจากบริการรูปแบบเดิมๆ  ที่มีอยู่ในตลาด  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างอาจทำทำให้ธุรกิจโดดเด่น และสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า เช่น การเลือกใช้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีการพัฒนาฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชี และผู้ประกอบการ เป็นต้น

5. ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ปัญหาหนึ่งที่พบมากในสำนักงานบัญชี ก็คือ การทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างเจ้าของกิจการกับสำนักงานบัญชี เช่น  ในการขายสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการมีการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นผู้ประกอบการก็จะส่งเอกสารมาให้สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมบัญชีของสำนักงานอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานบัญชีก็ควรหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เช่น การใช้โปรแกรมบัญชีที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานดังกล่าว เป็นต้น

6.  ขาดความเชี่ยวชาญในงานบัญชีของธุรกิจแต่ละประเภท

เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงานบัญชีนั้นมากจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีลักษณะเฉพาะในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งหากสำนักงานบัญชีต้องการให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกๆ ประเภท ก็ควรศึกษาธุรกิจอย่างรอบด้านด้วย

3 เทคนิคพัฒนาสำนักบัญชีในยุคดิจิทัล

3 เทคนิคพัฒนาสำนักบัญชีในยุคดิจิทัล

ในการบริหารจัดการสำนักงานบัญชีให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาทุกการทำงานให้ธุรกิจเติบโตอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้สำนักงานบัญชีเติบโตมาฝากกัน

สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น เป็นที่จดจำ

การสร้าง “แบรนด์” นั้น  ไม่ใช่แค่เพียงการตั้งชื่อสำนักงานบัญชีให้เก๋ ฟังแล้วสะดุดหู  หรือออกแบบโลโก้ให้สวยงามน่าประทับใจเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นการสื่อสารถึงเอกลักษณ์ และจุดเด่นของสำนักงานบัญชีออกมาให้น่าสนใจอีกด้วย เช่น การให้บริการของเรามีความน่าประทับใจอย่างไร และจะช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน

 สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างการให้บริการเป็นเรื่องที่สำนักงานบัญชีไม่ควรมองข้าม  ต้องมีการรักษาความสัมพันธ์เป็นอย่างดีทั้งกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เช่น ไม่ละเลยการตอบคำถามของลูกค้า แม้จะเป็นเพียงคำถามเล็กๆ น้อยๆ  การตรงต่อเวลา เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุกเรื่อง  และการรักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับ ให้กับลูกค้า เป็นต้น  เพราะหากลูกค้าเกิดความไม่ประทับใจในการให้บริการ ก็เปลี่ยนสำนักงานบัญชีไปเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในทุกๆ วงการ ไม่เว้นแต่วงการบัญชีเอง สำนักงานบัญชีที่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน ก็จะช่วยลดภาระงานที่หนักอึ้ง และยังช่วยให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เช่น การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกสารต่างๆ เป็นต้น

Partner คู่ใจ หนึ่งหนทางสร้างความสำเร็จของสำนักงานบัญชี

นอกจากจะต้องงัดไม้เด็ดเคล็ดลับต่างๆ มาสร้างความสำเร็จให้กับสำนักงานบัญชีแล้ว  ในปัจจุบันยังอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้สำนักงานบัญชีเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การหา Partner มา Support เติมในส่วนที่ตัวเองยังขาดตกบกพร่อง หรือยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การเป็น Partner ร่วมกับโปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานของนักบัญชี และตอบโจทย์ตวามต้องการของลูกค้า หรือการเป็น Partner ร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือสถานบันการศึกษาต่างๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลทางบัญชีต่างๆ เป็นต้น

PEAK พร้อมเป็นพันธมิตร เคียงคู่ทุกสำนักงานบัญชี

หากสำนักงานบัญชีใดกำลังมองหา  Partner ที่ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย PEAK  โปรแกรมบัญชีบนคลาวด์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ตลอดจนมีสิทธิพิเศษที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  1. ใช้โปรแกรมบัญชี PEAK บันทึกบัญชีของสำนักงานฟรี  1 ปี
  2. ร่วมโปรโมททางเว็บไซส์ PEAK
  3. นัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรมอย่างระเอียดได้ฟรี
  4. ทีม support ของ PEAK  ช่วยคุณตอบลูกค้าทั้งเรื่องโปรแกรม และบัญชี


PEAK โปรแกรมบัญชีอออนไลน์ ช่วยจัดการข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์การทำงานของนักบัญชีในยุคดิจิทัล 

PEAK โปรแกรมบัญชีอออนไลน์