biz-importance-of-accounting

ระบบบัญชีกับการจัดการธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อการจัดการงานในระบบธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือขายก็ตาม แต่มีเหล่าผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยครับ ที่โฟกัสในการทำงานจนลืมจัดทำระบบบัญชี ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและเอกสารการเงินต่างๆ ของบริษัทเอาไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับ รายจ่าย หรือการลงทุนอื่นๆ ขององค์กร

ในช่วงของการเปิดบริษัทระบบบัญชีอาจถูกลืมได้ง่ายๆ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อดูรายได้ของบริษัทแทนมากกว่า แต่เมื่อไหร่ที่บริษัทเติบโตขึ้นและขยายขึ้นเท่าใด การทำระบบบัญชีก็เริ่มสำคัญมากขึ้นเท่านั้น เพราะรายการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่มีในบริษัทนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และทำให้วุ่นวายมากขึ้นครับ

ระบบบัญชี คืออะไร?

หลายๆ คนอาจสงสัยว่าระบบบัญชีคืออะไร และสำคัญกับบริษัทอย่างไร ต้องบอกว่าระบบบัญชีนั้นเป็นระบบที่คอยช่วยจัดการตัวเลขต่างๆ ในธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องรายรับหรือรายจ่ายเท่านั้น แต่ระบบบัญชียังประกอบไปด้วยข้อมูลรายรับ รายจ่าย ไปจนถึงค่าบริหารต่างๆ การจัดเรียงข้อมูลเรียงตามวัน ตามประเภทของรายการ รายงานทางการเงินที่แสดงงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมไปถึงแบบฟอร์มอื่นๆ ทางบัญชีของบริษัทอีกด้วย

ข้อดีการมีระบบบัญชีในองค์กร

ข้อดีการมีระบบบัญชีในองค์กร

1. ช่วยให้วางแผนการดำเนินงานง่าย
เจ้าของธุรกิจจะสามารถมองเห็นภาพรวมของกิจการทั้งหมดว่ารายการบัญชีแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไร มีผลกำไร ขาดทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ เรียกได้ว่าการทำระบบบัญชีนั้น จะทำให้เจ้าของธุรกิจคิดและตัดสินใจในการดำเนินกิจการได้ง่ายขึ้น ยิ่งมีระบบบัญชีที่ดี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้มาก จะช่วยให้ตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นครับ

2. ช่วยเพิ่มการตัดสินใจต่างๆ ในการทำธุรกิจ
แน่นอนครับว่าระบบบัญชีมีส่วนช่วยในการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ และมากไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจได้มาก เพราะพวกรายงานผลการดำเนินงานหรืองบการเงินของบริษัทนั้น จะช่วยให้เรามองเห็นการดำเนินงานของธุรกิจได้ชัดเจน มองเห็นทั้งอดีต ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้ ทำให้สามารถตัดสินใจในเรื่องการลงทุน หรือการพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้นครับ

3. เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ
ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการมองเห็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการทั้งหมด หากย้อนดูการใช้จ่ายของธุรกิจจะเห็นว่ารายการใดมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็น แบบนี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ง่ายขึ้นครับ

4. มองเห็นปัญหาของกิจการ
หากธุรกิจดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีบันทึกการเคลื่อไหวของบัญชีในแต่ละวัน เราอาจไม่รู้เลยว่ากิจการเกิดวิกฤตกระแสเงินสด ขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือมีการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมากเกินไป ดังนั้นการทำระบบบัญชีจึงเลยมีส่วนช่วยให้เจ้าของกิจการมองเห็นปัญหาในการทำธุรกิจได้เร็ว สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้เลยครับ

5. ช่วยวางแผนการจัดการภาษีได้
การทำระบบที่ถูกต้อง จะช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว และเป็นส่วนช่วยผู้ประกอบการในการเลือกวางแผนภาษีได้แต่เนิ่นๆ และทำให้เกิดประโยชน์กับกิจการได้มากขึ้นครับ

PEAK มีระบบช่วยจัดการบัญชีไหม?

มีแน่นอนครับ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ครบวงจร ไม่ได้มีแค่การออกเอกสารรายรับ-รายจ่าย, การดูแลสต็อก, บันทึกข้อมูลผู้ติดต่อเท่านั้น แต่ยังสามารถดูภาพรวมของการเงินและระบบบัญชี ทำให้เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่ใช้งาน PEAK มองเห็นภาพรวมด้านการเงินของตัวเอง ช่วยให้จัดการทุกอย่างได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วครับ

ติดตามความรู้ของ PEAK ที่
Blog: https://peakaccount.com/blog
Facebook: facebook.com/peakengine