biz-api-for-accountants

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า  API ในการพัฒนา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ เกม แต่ไม่เข้าใจความหมาย นักบัญชีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้ว API เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นักบัญชี ยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น API มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานบัญชี บทความนี้มีคำตอบ

API คืออะไร

API ย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โดย วิกิพีเดียได้ให้คำนิยามว่า เป็นวิธีที่ระบบปฏิบัติการไลบารีซึ่งเป็นส่วนที่รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมซอร์สโค้ดหรือไม่ก็ได้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน ซอฟต์แวร์หรือใช้ในการทำงานของโปรแกรมหนึ่งๆ) หรือบริการอื่น  เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้

API เป็นตัวกลางที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน โดยเชื่อมถึงข้อมูลกับฐานข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่ง ในรูปแบบของ ”โค้ด” ใช้เรียก API 

หลักการทำงานของ API

API เป็นตัวกลางระหว่างแอปพลิเคชันปลายทางกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา API โดย API มีหน้าที่ ดึงข้อมูลที่ผู้ใช้บนแพลตฟอร์มทำขึ้น นำไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา API และตอบสนอง กลับไปยังแพลตฟอร์มของผู้ใช้ ดังรูปที่ 1

หลักการทำงานของ API

รูปที่ 1 หลักการทำงานของAPI

ที่มา: API หรือ Application Programming Interface คืออะไร ? (thaiware.com)

API เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์จากระบบหลักไปสู่ระบบ Client อื่นๆ หน้าที่หลักของ API จะคอยรับคำสั่งจากฝั่ง Client ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์, โมบายส์ แอปพลิเคชัน และโปรแกรม จะมีการรับคำสั่งไปประมวลผลและสรุปข้อมูลให้ตรงกับ Request ที่ต้องการ ก่อนจะส่งข้อมูลนั้นกลับไปที่ Client หรือตัวแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อใช้งานต่อไป  
(ที่มา: พัฒนาระบบแอปของธุรกิจคุณด้วย POSPOS APIs )

API เป็นช่องทางหรือ Gateway ที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงของอีกฝ่าย เป็นตัวกลางที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา API มีความปลอดภัย สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ เป็นการป้องกันผู้เข้ามาโจมตีในการเข้าถึงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ของซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ที่ใช้ API

ในการใช้งาน API สามารถศึกษาได้จากคู่มือนักพัฒนา (Developers)  เกี่ยวกับรูปแบบการส่งข้อมูลว่ามีการส่งข้อมูลแบบไหน, ใช้ภาษาโปรแกรมอะไรในการเชื่อมต่อ, ใช้แพลตฟอร์มใดในการเชื่อมต่อ เช่น Web Application, Mobile Application หรือ Desktop Application เป็นต้น  ในการสมัครใช้บริการ โดยทั่วไปจะให้ลงทะเบียนสมัคร เพื่อรับค่าอ้างอิง เช่น Token และต้องดาวน์โหลด Libraries ของภาษาโปรแกรมของผู้ให้บริการนั้นมาติดตั้งในเครื่องนักพัฒนาหรือเครื่องแม่ข่ายของนักพัฒนา

ประเภทของ API

API มีด้วยกัน 4 ประเภทดังนี้

1. Public API

เป็น API ที่เปิดเป็นสาธารณะที่พร้อมให้นักพัฒนา หรือองค์กรต่างๆ เข้ามาขอใช้งานได้ อย่างเช่น Microsoft เปิด Public API ให้นักพัฒนาอื่นๆ สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ต้องการจาก Windows ได้ แต่มีการคิดค่าใช้จ่าย หรืออาจแจกฟรีบ้าง แล้วแต่ตกลง เช่น Windows API ที่นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมที่เข้าถึงระบบของระบบปฏิบัติการ Windows ได้ เป็นต้น

2. Partner API

เป็น API สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คู่ค้าทางธุรกิจได้เข้าถึงข้อมูลของ บริษัทได้ โดยมีข้อกำหนดว่าคู่ค้าสามารถใช้ข้อมูลได้เฉพาะที่บริษัทกำหนดเท่านั้น เช่น โปรแกรม CRM ที่บริษัท เปิด API ให้คู่ค้าทางธุรกิจเข้าถึงข้อมูลลูกค้าบางรายการของบริษัท  เป็นต้น

3. Internal API

เป็น API ที่ใช้เฉพาะในองค์กรเท่านั้น (Internal Only) ใช้สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลและระบบต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ๆ ที่มีหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลที่ใช้งานแตกต่างกัน เช่น หน่วยงานขาย หน่วยงานบัญชี หน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานคลังสินค้า เป็นต้น หากต้องการเข้าถึงระบบของอื่น ๆ ในองค์กร ก็อาจมีการสร้าง API และเปิดให้อีกฝ่ายใช้งาน เป็นต้น

4.Composite API

เป็นรูปแบบการผสมผสาน API ตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไปเข้าด้วยกัน ในการทำงานผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกันได้ในคราวเดียว ช่วยลดปัญหาการใช้ API ซ้ำซ้อน และ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในด้านความเร็วในการใช้งาน

ประโยชน์ของ API

 1. API จะเป็นตัวช่วยให้ผู้พัฒนาไม่ต้องแก้ไขคำสั่ง จึงช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
 2. ช่วยให้นักพัฒนาหรือเจ้าของเว็บไซต์มีฐานผู้ชมเว็บไซต์มากขึ้น
 3. API เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข้ามเซิร์ฟเวอร์
 4. API เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรและช่วยให้การติดต่อ สื่อสารกับลูกค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
 5. ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง API ของอีกเว็บไซต์หนึ่ง ไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เป็น ของเจ้าของ API เพียงแค่เข้ามายังเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง API  ก็จะสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้
 6. API ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเข้าใช้งานในโปรแกรมที่ซับซ้อน
 7. API สามารถรับส่งข้อมูลข้ามเครื่องแม่ขายได้ ในปัจจุบันเว็บไซต์ใหญ่ ๆ หลายเว็บไซต์เปิดให้ใช้งาน API โดยเฉพาะเว็บไซต์ด้าน Social Network และ E-commerce

ลักษณะของ API ที่ดี

API ที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีความเป็นมาตรฐาน เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะง่ายต่อความเข้าใจในการนำไปใช้โดยนักพัฒนาอื่น ซึ่งปัจจุบันเรามักจะใช้ http protocol ซึ่งเป็น standard ของ internet และ REST API ซึ่งเป็น standard สำหรับการทำ API ส่วนข้อมูลที่ส่งกลับมาก็มักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นสแตนดาร์ด เช่น JSON format
 • ในการพัฒนา API ควรทำเหมือนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การทดสอบ การจัดการเวอร์ชัน รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบ (documentation) ซึ่งจะมี ความสำคัญสำหรับผู้ที่นำไปใช้ต่อ
 • API ที่ดีจะต้องมี Maintenance (การบำรุงรักษา) และ Support (การสนับสนุน) เวอร์ชันเก่าที่ นักพัฒนาอื่นอาจจะยังมีการใช้งานอยู่ และให้เวลาในการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือมี Backward Compatibility
 • API ที่ดีจะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการใช้รหัสผ่านในการเรียกใช้บริการ แต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลภายในปลอดภัยและป้องกันการถูกโจมตีที่อาจทำให้การบริการล่ม
 • API ที่ดีควรมี Service Level Agreement (SLA) ที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น เวลาการให้บริการ 24/7 (การให้บริการตลอดเวลาไม่มีการหยุดพัก) และอัตราการให้บริการได้ที่สูงกว่า 99% จากเวลาทั้งหมด เป็นต้น

ตัวอย่างของAPI

Application Grab

เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลและ รถมอเตอร์ไซค์ ทั้งในส่วนของมอเตอร์ไซค์รับจ้างและการขนส่งสิ่งของหรือเอกสาร บริการของ Grab ได้แก่ Grab Car บริการเรียกรถส่วนบุคคล, Grab Taxi บริการเรียกรถแท็กซี่, Grab Express บริการรับส่งพัสดุหรือเอกสาร เป็นต้น  Grab ใช้เทคโนโลยี API ที่ให้พันธมิตร ทางธุรกิจสามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Grab และบริการของพาร์ตเนอร์ได้ อย่าง Grab ใช้ระบบแผนที่ของ Google หรือ Google Map โดย Grab จะขอ API ของ Google Map มาเขียนโปรแกรม

Fastship          

เป็นแพลตฟอร์มขนส่งระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ส่งพัสดุ เป็นผู้ให้บริการส่งสินค้า e-Commerce บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดยมีระบบ เทคโนโลยี API ในการเชื่อมต่อ Marketplace ต่างๆ อย่างเช่น ebay, amazon, Alibaba เป็นต้น และบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก อย่างเช่น UPS, FedEx เป็นต้น มีบริการเชื่อมต่อกับ Marketplace ระดับโลก ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการจัดส่งพัสดุ นอกจากนี้ยังมี API ที่เชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่าง PEAK ACCOUNT ทำให้ผู้ประกอบการได้รับ ความสะดวก สามารถบันทึกรายการบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ของนักบัญชี และข้อมูลที่บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

Cloud Commerce

เป็นแพลตฟอร์ม e-Commerce ของไทยที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ มีระบบเทคโนโลยี API ในการเชื่อมต่อกับกลุ่ม Marketplace ที่มีชื่อเสียงอย่าง eBay, Lazada, Alibaba, Amazon เป็นต้น เป็นพันธมิตรกับ Fastship ที่ช่วยเชื่อมโยงการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว มีพันธมิตรด้าน Drop point ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการนำสินค้าไปวาง ณ จุด Drop point ได้ นอกจากนี้ยังมี API ที่เชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่าง PEAK ACCOUNT เช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความสะดวกในการบันทึกรายการบัญชีอีกด้วย

ทำไมนักบัญชีต้องรู้เรื่อง เทคโนโลยี API

จากที่กล่าวมาข้างต้น นักบัญชีได้ทำความรู้จักเทคโนโลยี API จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวนักบัญชีเลย ยิ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน นักบัญชีจึงควรมีความรู้ เรื่องเทคโนโลยี API ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. API เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการทำงานของนักบัญชีอย่างเช่นโปรแกรมบัญชี โดยเฉพาะ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีความทันสมัย จะสามารถเชื่อมต่อ API กับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม PEAK เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อ API กับแพลตฟอร์ม FASTSHIP (แพลตฟอร์มขนส่งสินค้าและพัสดุ), TORYORDONLINE (แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์), CLOUDCOMMERCE (แพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจ e-Commerceครบวงจร), SELLSUKI (แพลตฟอร์ม       e-Commerce Solution  สำหรับธุรกิจออนไลน์) เป็นต้น

ช่วยให้นักบัญชีทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การบันทึกบัญชีเป็นอัตโนมัติมีความรวดเร็ว และถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องรอรับเอกสารแล้วค่อยบันทึกบัญชี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งเอกสาร นักบัญชีลดงานคีย์เอกสาร

โปรแกรมบัญชีออนไลน์เชื่อมต่อกับ API

2. API เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระบบบัญชีมีความเป็นมาตรฐานและอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการ ทางบัญชีมีประสิทธิภาพ นักบัญชีมีเวลามากขึ้น นอกจากนักบัญชีจะสามารถลดเวลาในการทำงาน แบบซ้ำๆ แล้ว ยังสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้รวดเร็วและวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหาร ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างข้อได้เปรียบสำหรับนักบัญชี เปลี่ยนบทบาทของ นักบัญชีในอดีตที่เคยทำงานกับเอกสารกองโตมาเป็นนักบัญชีที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ

3. เมื่อ API เข้ามามีบทบาทในการกระบวนการทำงานทางบัญชี ทำให้นักบัญชีต้องพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ ได้แก่

3.1 ทักษะในการทำงานกับข้อมูล ได้แก่ Data Analytics รวมถึงทักษะการตั้งคำถามและ การใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 ทักษะในการสื่อสารกับผู้บริหารด้วยภาษาธุรกิจและสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกลยุทธ์เพื่อให้เข้าใจธุรกิจในหลากหลายมิติ

3.3 ในการจัดการระบบอัตโนมัตินักบัญชีต้องมีทักษะทางบัญชีในเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจขอบเขตและ ลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างถ่องแท้

3.4 ทักษะในการเชื่อมโยงข้อมูล กระบวนการทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์กรเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน นำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

ในโลกธุรกิจ คงยากที่ผู้ใดจะต้านทานคลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ นักบัญชีจึงควรเปิดใจรับ มองเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ พัฒนาทักษะดังที่กล่าวมาและปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เปลี่ยนบทบาทของนักบัญชีมาสู่การเป็นนักบัญชีบริหาร เป็นคู่คิดของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีบริการเชื่อมต่อ API กับแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตร ใช้ API ที่เป็นมาตรฐานรองรับและเชื่อมต่อได้ง่าย มีทีมพัฒนาและนักบัญชีที่มากประสบการณ์ ในการช่วยเหลือแนะนำในการเชื่อมต่อ มีนักบัญชีช่วยผู้ประกอบการในการทำความเข้าใจ ระบบงานและวางระบบการเชื่อมต่อ API ที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี

ให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชี PEAK peakaccount.com

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี! ครบทุกฟีเจอร์ นาน 30 วัน!

คลิก https://peakaccount.com

อ้างอิง:

API หรือ Application Programming Interface คืออะไร ? (thaiware.com)

นักบัญชีบริหารในยุคดิจิทัล | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) (tfac.or.th)

API คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ API มีอะไรบ้าง – เกร็ดความรู้.net (xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net)

API คืออะไร และกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไร – AI GEN (aigencorp.com)