biz-accounting-platform-for-business

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน โปรแกรมสำเร็จรูปมีส่วนช่วยในการทำบัญชีของธุรกิจ โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีออนไลน์

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นโปรแกรมบัญชีที่ทำหน้าที่ บันทึกรายการและประมวลผลรายการทางบัญชีไม่ว่าจะเป็นซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย เป็นต้น สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้แก่ เครื่องพีซี โน้ตบุ้ค แล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อมีการสร้างเอกสารได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ระบบจะบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ข้อมูลที่อัพเดตตลอดเวลา ตัวอย่าง โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรมบัญชี PEAK, โปรแกรมบัญชี My Account Cloud, โปรแกรมบัญชี AccRevo เป็นต้น

ข้อดีของการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

1. ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ที่เห็นได้ขัดคืองานด้านบัญชีที่ลดขั้นตอนการทำงานลง เนื่องจากเป็นบัญชีออนไลน์ เมื่อมีการสร้างเอกสารขั้นต้นได้แก่ บิลซิ้อ บิลขาย ระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคีย์เอกสารซ้ำ
โปรแกรมบัญชีที่ดี สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐๆได้ ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ซึ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้น เร็วขึ้น และลดความผิดพลาด เมื่อพนักงานบัญชีสร้างเอกสารแล้ว ผู้ตรวจสอบเอกสารสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารในระบบได้เลย สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้โดยผ่าน โน้ตบุค โทรศัพท์มือถือ

2. งบการเงินและรายงานทางการเงินที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วน

การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเป็นระบบที่ลงบัญชีรายการซื้อ-ขาย รับ-จ่าย บันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยอัตโนมัติ พร้อมปิดงบการเงินได้ทันที มีระบบที่สามารถดึงข้อมูลจากStatement ธนาคารเพื่อกระทบยอดเงินธนาคารได้อัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ตกหล่น ช่วยลดความผิดพลาดดังนั้งงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ได้จึงมีความถูกต้อง ครบถ้วน

3. ช่วยในการบริหารจัดการเรื่องภาษี

ภาษีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากประการหนึ่งของผู้ประกอบการ SMEs การใช้โปรแกรมบัญชีช่วยทำให้การคำนวณภาษีถูกต้องแม่นยำ ลดภาระผู้ประกอบการในการจัดการเรื่องภาษี แก้ปัญหาความผิดพลาดและความล่าช้าที่จะทำให้กิจการต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษี

4. ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีการบันทึกข้อมูลและประมวลผลทันทีเมื่อมีการรายการซื้อขาย จีงให้รายงานตัวเลขที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารนำมาใช้ในการวางแผน และ ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในการกำหนดทิศทางขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำตัวเลขปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบกับความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

5. ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการได้

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ข้อมูลงบการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ในการยื่นเอกสารและหลักฐานขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จึงทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้งบการเงินยังเป็นที่น่าเชื่อถือและทำให้เพิ่มโอกาสในการขอวงเงินสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น ทำให้กิจการมีแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้เสริสภาพคล่องและนำไปใช้ในการขยายกิจการ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ครอบคลุมงานสำคัญในการทำบัญชี นอกจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานด้านบัญชีของกิจการให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอีกด้วย เช่นเดียวกับโปรแกรมบัญชี PEAK ที่ทำให้คุณติดตามข้อมูลธุรกิจได้ในแบบทันที บริหารจัดการงานบัญชีจากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไร

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)