ทำความรู้จักการกระทบยอดธนาคาร

การกระทบยอดธนาคาร เป็นการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่ การกระทบยอดธนาคารจะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกบัญชี และทำให้รู้ถึงความแตกต่างของยอดที่บันทึกกับรายการจริงในบัญชี

ทำไมเงินในบัญชีธนาคารและใบแจ้งยอดธนาคาร แตกต่างกันได้

การพบยอดที่ต่างกันระหว่างในบัญชีธนาคารกับการบันทึกบัญชี หรือใบแจ้งยอดธนาคาร เกิดขึ้นได้ 4 สาเหตุ คือ

1. มีการบันทึกรายการเพิ่มหรือลดเงินฝากธนาคารฝ่ายเดียว เช่น ผู้รับเช็คยังไม่มีการขึ้นเงิน ทำให้การบันทึกบัญชี กับรายการจริงในบัญชีธนาคารมีความต่างกัน

2. ธนาคารมีการบันทึกยอดเพิ่มหรือลดเงินฝากฝ่ายเดียว เช่น เงินฝากธนาคารของบริษัท ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร โดยไม่มีใครทราบ และไม่มีการบันทึกบัญชีมาก่อน

3. เกิดความผิดพลาดของธนาคาร เช่น นำเงินฝากของลูกค้ารายอื่นมาหักบัญชีเงินฝากของกิจการ

4. เกิดการผิดพลาดในการบันทึกบัญชีของผู้บันทึกบัญชี เช่น นักบัญชีมีการบันทึกข้อมูลด้วยจำนวนเงินที่ผิด การกระทบยอดธนาคารจะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด

นักบัญชีกระทบยอดธนาคารอย่างไร

นักบัญชีจะทำการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หรือกระทบยอดธนาคาร เพื่อให้ยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีธนาคาร เท่ากับสมุดบัญชีของกิจการ โดยจะมีวิธีการกระทบยอด ดังนี้

1. นำรายการฝากเงินตามสมุดบัญชี มาเปรียบเทียบกับใบตามยอดธนาคาร หรือสมุดบัญชีของกิจการ

2. นำรายการสั่งเช็ค มาเทียบกับช่องเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอด

3. ทำสัญลักษณ์แสดงความถูกต้องของยอด หากยอดไม่ตรงกัน แสดงว่าเงินในบัญชีธนาคารและใบแจ้งยอดธนาคารแตกต่างกัน

4. ค้นหารายการที่ยังไม่มีการบันทึก และสาเหตุที่ยอดเงินฝากธนาคารและรายการในการบันทึกบัญชีต่างกัน

การกระทบยอดธนาคารเป็นหนึ่งในงานของนักบัญชีที่ใช้ความละเอียด รอบคอบ และใช้เวลาในการทำงาน โปรแกรมบัญชี PEAK จึงมีฟีเจอร์กระทบยอดธนาคาร เพื่อให้คนทำงานบัญชีได้มีเวลาในการวิเคราะห์ หรือมีเวลาทำงานส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันการกระทบยอดธนาคารผ่านโปรแกรมบัญชี PEAK ทำได้ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) โดยมีวิธีการ ดังนี้

การกระทบยอดธนาคารในโปรแกรม PEAK

1. ล็อคอินเข้าระบบธนาคาร > ดาวน์โหลด Bank Statement

2. นำไฟล์มา Import ใน PEAK โดยเลือกรูปแบบของ SCB Bank Statement หรือ K-Bank Statement (แล้วแต่ธนาคาร)

3. ระบบ PEAK ทำการกระทบยอดอัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี PEAK กระทบยอด ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

1. ล็อคอินเข้าระบบ SCB Any Where

โปรแกรมบัญชี PEAK กระทบยอด ธนาคารไทยพาณิชย์

2. Export รายการต่างๆ เป็นไฟล์ XLS

Export รายการต่างๆ เป็นไฟล์ XLS

3. นำไฟล์ที่ได้ มา Import ใน PEAK โดยเลือกรูปแบบของ SCB Bank Statement > กด ต่อไป > Choose File > คลิก Import

โปรแกรมบัญชี PEAK จะมีการกระทบยอดตามรายการใน Statement อัตโนมัติ

นำไฟล์ที่ได้ มา Import ใน PEAK

คลิกดูขั้นตอนการกระทบยอดด้วยระบบ SCB Any Where ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อย่างละเอียด ที่นี่

โปรแกรมบัญชี PEAK กระทบยอด ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

1. Import Bank Statement ในรูปแบบ K-Plus SME (ไฟล์ PDF)

2. เข้าไปที่ เมนู การเงิน > ธนาคาร > ดูภาพรวม

โปรแกรมบัญชี PEAK กระทบยอด ธนาคารกสิกรไทย

3. เข้าไปที่ธนาคารที่ต้องการกระทบยอด และกดที่หน้ารายการใน Statement > คลิก Import > เลือกรูปแบบของ K Bank Statement > คลิก ต่อไป > Choose File > คลิก Import

เลือกรูปแบบของ K Bank Statement

โปรแกรมบัญชี PEAK จะมีการกระทบยอดตามรายการใน Statement อัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี PEAK จะมีการกระทบยอดตามรายการใน Statement อัตโนมัติ

คลิกดูขั้นตอนการกระทบยอดด้วย K-Bank รูปแบบ K-Plus SME (ไฟล์ PDF) อย่างละเอียด ที่นี่

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีฟีเจอร์ครบทุกการใช้งานที่ช่วยลดเวลาของการทำงานบัญชี ให้ผู้ทำบัญชีทุกคนได้นำเวลามาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆมากขึ้น สมัครใช้งานฟรีวันนี้ คลิก สมัครใช้งาน PEAK ฟรี 30 วัน