3 December 2023
ใบเสร็จรับเงิน ลดหย่อนภาษี

แจกตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน แบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้

แจกตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินแบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจ หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จับจ่ายซื้อของบ่อยๆ คงได้รับใบเสร็จ หรือคุ้นเคยกับกระดาษสรุปยอดการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ที่ได้รับหลังการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการใช่ไหมครับ การออกใบเสร็จรับเงินนี้เป็นข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ประกอบการรายไหนที่มีการขายสินค้าและบริการเป็นจำนวนเงินมากกว่าครั้งละ 100 บาท จำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าครับ

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือเอกสารประกอบการรับเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า หรือผู้ที่ชำระเงินให้กับกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีหลังจากได้รับเงินจากลูกค้า

ใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ คือ

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม มักออกเมื่อมีรายการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีราคาสูง, มีการให้บริการดูแลหลังการขาย หรือการซื้อขายสินค้าประเภทนำเข้าและส่งออก โดยปกติบริษัทต่างๆมักไม่ค่อยออกใบเสร็จ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปเท่าไหร่ แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ โดยนำชื่อ และที่อยู่ให้กับทางร้านค้าหรือบริษัทที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการครับ

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบย่อ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบย่อ เป็นใบเสร็จที่หลายคนจะได้รับกันบ่อย ไม่ว่าจะหลังซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า เติมน้ำมัน หรือมีการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใบเสร็จรูปแบบนี้จะมีการแสดงรายการสินค้าและบริการคล้ายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แต่จะไม่มีการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการครับ แล้วอย่างที่บอกครับ ว่าร้านค้าที่ให้ใบเสร็จแบบนี้ ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ โดยการนำชื่อที่อยู่ให้กับทางร้านค้าครับ ดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ด้านล่าง

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อจาก PEAK


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (Receipt)


ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง

  1. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าและบริการ
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. หมายเลขของเล่ม หรือหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี
  4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  5. รายการ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าและบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยแยกออกจากมูลค่าสินค้าและบริการจริง อย่างชัดเจน
    หากเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ควรมีคำว่า “ใบกำกับภาษี” เด่นชัด และมีชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าและบริการระบุอยู่ในใบเสร็จรับเงินด้วย สามารถดูส่วนประกอบของใบเสร็จรับเงินจากตัวอย่างใบเสร็จรับเงินด้านล่างนี้เลยครับ
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินจาก PEAK


ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีอย่างไร

กรณีมีการซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการลดหย่อนภาษีในแต่ละปี จำเป็นต้องขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ถูกต้อง โดยมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา บริษัท และนิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามมาตรการแต่ละปี ซึ่งทุกคนสามารถอัปเดต และตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือ www.rd.go.th ครับ


ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินทำอย่างไร?

ถึงแม้ว่าร้านค้าปลีก หรือร้านอาหารหลายๆร้านจะมีการออกใบเสร็จรับเงิน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ถ้าเราจะไม่ได้ใบเสร็จรับเงินจากบางร้านค้า หรือบางร้านอาหาร เพราะในบางร้านค้าไม่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เนื่องจากยังไม่ถึงเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด เลยออกเป็นเพียงบิลเงินสดแทน ซึ่งถ้าเราอยากได้ใบเสร็จรับเงินก็สามารถขอจากทางร้านค้าเหล่านั้นได้ โดยระบุรายละเอียดในส่วนของร้านค้า และผู้ซื้อสินค้าและบริการตามข้อมูลที่ควรมีในใบเสร็จรับเงินตามตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีด้านบนได้เลยครับ หรือจะใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายสินค้าและบริการที่เรามีการซื้อของ พร้อมให้ทางร้านค้าเซ็นกำกับ แล้วนำมาแนบควบคู่กับบิลเงินสดแทนก็ได้ครับ


การออกเอกสารต่างๆ มีผลกับตัวบุคคล และธุรกิจมาก การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนดย่อมดีกว่า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จึงรวบรวมทุกเอกสารบัญชี ให้คุณสร้างได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมใช้งานได้แค่กรอกข้อมูลสำคัญที่ควรมีในแต่ละเอกสาร PEAK ก็จัดวางลงในแบบฟอร์มพร้อมปริ้นท์ หรือส่ง Email ใช้งานได้แล้วครับ

สมัครใช้งานโปรแกรม PEAK ฟรี คลิก https://peakaccount.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *