14 June 2021
3 ธุรกิจมาแรงในยุค New Normal

3 ธุรกิจมาแรงในยุค New Normal

New Normal คืออะไร

“คำว่า New Normal ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงปลายพ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563 หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ”

อ้างอิง: กรุงเทพธุรกิจ 5
ตุลาคม 2563 New Normal คืออะไร? เมื่อโควิด-19
ผลักเราสู่ชีวิต
ปกติวิถึใหม่

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องการติดต่อทางกายภาพ การบริโภค การสื่อสาร และการดูแลสุขภาพ โดย New Normal มีผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังนี้

1. การทำงานที่บ้าน (Work from Home)

เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายองค์กรจึงให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือทำงานที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในบริษัท และยังมีข้อดีที่ช่วยประหยัดเวลาและการเดินทางของพนักงานด้วย

2. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

2.1 ผู้บริโภคอยู่บ้านมากขึ้น
2.2 มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม(การใช้สิ่งของร่วมกัน)
2.3 มีการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น โดยเว้นระยะจากคนอื่น1-2 เมตร
2.4 มีการหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงยิม หรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น งานอีเวนท์ งานคอนเสิร์ต

3. เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้น

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่วาจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือการจัดประชุมโดยผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากจะได้รับความสะดวก ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วย

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย มีการเลิกจ้างพนักงาน หลายบริษัทมีการปิดตัวลง แต่จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

3 ธุรกิจมาแรงในยุค New Normal

1. ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)

ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้คนหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น นอกเหนือจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้นยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งจากการที่ผู้บริโภคหันมาใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านทางสมาร์ทโฟน การซื้อสินค้าทางออนไลน์มีหลายช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ช่องทางอีมาร์เกตเพลสมี Shopee, Lazada :เป็นรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook, Line, Instagram เป็นต้น โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ สินค้าประเภทสุชภาพความงาม,สินค้าอุปโภคบริโภค,หนังสือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

2.ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากการที่ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารนอกบ้านได้หรือร้านอาหารไม่เปิดให้บริการนั่งทานที่ร้าน ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มาแรง เพราะตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกสบาย ความสะอาด ความรวดเร็ว การตรงต่อเวลา ผู้ให้บริการมีให้เลือกหลายรายได้แก่ Grab Food, Food Panda, Line, Get เป็นต้น

3. ธุรกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนาทางออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปสัมมนาหรือฝึกอบรมได้ และการปฎิบัติตามแนวทางลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ทำให้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาโดยใช้สื่อออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบดิจิทัล เช่นการจัดอบรมผ่านโปรแกรม zoom meeting,การจัดสัมมนาออนไลน์โดยผ่านทาง Facebook Live เป็นต้น

วิกฤติโควิด-19 ทำให้เกิด New Normal ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

PEAK ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ช่วยจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบ สร้างพื้นฐานสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์