3 December 2023

ความลับ…ที่ไม่ลับของโปรแกรมบัญชี จะช่วยทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นถึง 2 เท่า!

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างองค์กรเพิ่มจำนวนบุคลากร และเนื้องานให้เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นได้ มีหลายสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้น “การทำบัญชี” ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ การทำบัญชีเป็นสิ่งที่สามารถนำมาวัดผลในเรื่องนี้ได้แทบจะ 100% อย่ามองข้ามเด็ดขาด PEAK เตือนแล้วนะ!

แก้ไขใบเสนอราคา (R002)

Case 1: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายังไม่ยอมรับ เอกสารใบเสนอราคา ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร สามารถทำการแก้ไขได้ในกรณีที่ยังไม่กดยอมรับ แต่ถ้าทำการกดยอมรับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารได้ วิธีการแก้ไขเอสการใบเสนอคา ให้เข้าไปที่เอกสารใบเสนอราคานั้น >> กดที่ตัวเลือก >> แก้ไข แล้วเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูล  เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้กด แก้ไข ด้านล่าง Case 2: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายอมรับแล้ว เอกสารใบเสนอราคาที่สร้างไว้ …

สร้างใบเสนอราคา (Create QO) (R001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Create Quotation)  ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK