3 December 2023

วิธีสร้างรายการจ่ายเป็นรายการโปรดที่จ่ายประจำ (Bookmarked) (E036)

วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำให้เป็นรายการโปรด ใช้สำหรับรายจ่ายประจำทุกเดือน หรือในเดือนนั้นๆ มีการจ่ายหลายครั้งในจำนวนเดียวกันและเจ้าหนี้คนเดียวกัน

การทยอยรับสินค้ากรณีสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบ จากใบสั่งซื้อใบเดียว (E043)

กรณีที่สร้างใบสั่งซื้อ 1 ใบ และทยอยรับสินค้าเข้าสต็อก สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้