pr-tu-booth

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมแนะนำตำแหน่งงานให้กับน้องๆ นักศึกษา ในกิจกรรม 88 STARTUP JOBS FAIR For All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยในครั้งนี้พี่ๆ ชาว PEAKer ได้มีการพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานด้านบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มาร่วมเป็นหนึ่งในพวกเราชาว PEAKer คลิก https://peakaccount.com/teamหรือส่งข้อมูลได้ที่ [email protected]

พี่ๆ ชาว PEAKer ให้คำแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา
กิจกรรม 88 STARTUP JOBS FAIR For All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS
บูธ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์