pr-mou-psc

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

การลงนามในครั้งนี้จะเป็นเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจของ PEAK เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

MOU PEAK กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
MOU PEAK กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
MOU PEAK กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์