pr-mou-cmu-business-school

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและวิชาชีพบัญชีให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PEAK ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกความร่วมมือ