pr-fti-event-SMEs2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ได้มีการจัดกิจกรรม ‘เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566’ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SMEs ทั่วไปได้รับทราบ

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร และอีก 20 จังหวัดทั่วประเทศ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี On Cloud ภายในงาน

PEAK พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากการมีระบบบัญชีที่ดี สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย

กิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก PEAK ไปให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
การถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ได้แล้ววันนี้!คลิก https://peakaccount.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย).

PEAK Call Center: 1485LINE: @peakaccount.

สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://m.me/peakengine