workshop-peerpower-community-meet-up-event

คุณภีม เพชรเกตุ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบัญชี การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้วยตัวเลขทางบัญชี ภายในงาน PeerPower Community Meet Up ที่จัดขึ้น ณ อาคาร Silom Edge เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

คุณภีม เพชรเกตุได้แสดงมุมมองถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงจุดกำเนิดของการสร้างโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนแวดลงบัญชีก้าวสู่ความเป็นยุคดิจิทัล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก

PeerPower Community Meet Up 2

PeerPower Community Meet Up 3