25 May 2022

วิธีใช้ code ส่วนลดโปรโมชั่น (Code Redemption) (S011)

หากท่านได้รับ code ส่วนลดโปรโมชั่น สามารถใช้สิทธิ (redeem) ได้ดังนี้ 

1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > อัพเกรดต่ออายุ > ใส่รหัสโปรโมชั่น/ส่วนลด 

2. หลังจากกดกรอกโค้ดแล้ว ให้นำรหัสส่วนลดที่ได้รับมากรอก แล้วตรวสอบ

3. เมื่อกดตรวจสอบโค๊ดแล้ว ให้ทำการระบุแพคเกจ ระยะเวลาที่ได้รับของรหัสโค้ด หลังจากนั้นกดอัพเกรด

หลังจากกดอัพเกรดแล้ว ท่านสามารถเช็ควันสินสุดของแพคเกจได้ตามภาพ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK