ถ้าแต่ละกิจการต้องมีคนทำงานหลายผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งาน 1 คนต้องการเข้าไปทำงานในหลายๆกิจการ สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการต่างๆได้ เพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานได้ในกิจการนั้นๆ โดยสามารถทำได้ดังนี้

การเพิ่มผู้ใช้งานหลายคนใน 1 กิจการ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเพิ่มผู้ใช้งาน เช่น Admin หรือผู้ที่ได้สิทธิในการจัดการผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปที่เข้าที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าผู้ใช้งาน >> เพิ่มผู้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มผู้ใช้งาน

เมื่อผู้มีสิทธิจัดการผู้ใช้งานเข้ามาหน้าเพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้โดย (1) กำหนดอีเมลของผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการเพิ่ม (2) กำหนดสิทธิปกติ และ (3) กำหนดสิทธิพิเศษ แล้วกด (4) ชวนผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานใหม่นี้จะมีสิทธิในการเข้ามาที่กิจการดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3 ตอบรับการเข้าใช้งาน

ให้ผู้ที่ถูกเชิญเข้าอีเมลของตนเองแล้วกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมกิจการจากอีเมลนั้นถึงจะสามารถเข้ากิจการดังกล่าวได้

การเข้าใช้งานหลายกิจการ

หากมีหลายกิจการ ให้เข้าไปเพิ่มผู้ใช้งานในแต่ละกิจการ เนื่องจากผู้ใช้งานจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในแต่ละกิจการ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กิจการไหน

หรือขณะใช้งาน สามารถเปลี่ยนเข้าไปทำงานในกิจการอื่นๆได้ที่มุมบนซ้ายที่เป็นชื่อของกิจการ หรือสามารถเลือกดูกิจการทั้งหมด ซึ่งจะกลับมาหน้าเลือกกิจการก็ได้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK