วิธีการเพิ่มช่องทางการเงิน/เพิ่มธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1

เข้าหน้าการเงิน > คลิกดูภาพรวม > กดเพิ่มช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รายละเอียดของธนาคาร เช่น เลือกธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดยกมา และ ไว้ใช้สำหรับ รับเงิน และ จ่ายเงิน (ในส่วนของการระบุว่าจะใช้รับเงินหรือจ่ายเงินจะโชว์ที่เอกสารที่เราสร้าง)

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK