การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำทั้ง Lazada และ Shopee ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 2 ได้เลย และให้คุณได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลดรายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไป

เหมาะกับใคร

 • นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Lazada / Shopee
 • ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน Lazada / Shopee และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า

สรุปขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมข้อมูลรหัสสินค้าใน Lazada/Shopee ให้ตรงกับ PEAK

2. โหลดรายงานการขายที่สำเร็จแล้วจาก Lazada/Shopee

3. เข้าที่ PEAK เลือกการนำเข้าผ่าน Lazada/Shopee

4. เลือกผู้ติดต่อ ช่องทางการรับเงิน และบัญชีค่าขนส่งที่ต้องการบันทึก

5. เลือกนำเข้าไฟล์ และตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้า

6. กดสร้างเอกสารทั้งหมด ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินให้พร้อมบันทึกบัญชี

การเข้าใช้งานที่ New PEAK

 • เข้าที่เมนูนำเข้าเอกสาร และเลือกที่ปุ่ม Lazada/shopee
 • จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้
 1. เลือก Platform ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
 2. เลือกผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินของทุกรายการ (แนะนำให้ใช้ชื่อ ลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าShopee/Lazada)
 3. เลือกช่องทางการรับเงินที่ต้องการบันทึก
 4. สำหรับกิจการที่บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้เลือกที่ช่องนี้ และเลือกบริการที่ต้องการบันทึก (แนะนำให้สร้างประเภทบริการขึ้นมา 1 รายการ ชื่อรายได้ค่าขนส่ง)
 • เมื่อเลือกรายการแล้วใส่ไฟล์ที่ต้องการ Import ในช่องด้านล่าง และกดนำเข้าไฟล์

ระบบจะพามาที่หน้า Import ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลจากหน้านี้ได้ด้วย เมื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วกดที่สร้างเอกสารทั้งหมด


การโหลดรายงานจาก Lazada

 • เข้าที่หน้า Lazada seller center เลือกที่เมนู คำสั่งซื้อ และรีวิว > คำสั่งซื้อ
 • เลือก Tab ส่งแล้ว ใส่ช่วงข้อมูลที่ต้องการ และเลือกนำออกคำสั่งซื้อที่ถูกจัดส่งทั้งหมด
 • จะได้เป็นไฟล์ .xlsx จาก Lazada เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม New PEAK

หมายเหตุสำหรับ Lazada

 1. รหัส Product ใน PEAK และ รหัส Seller SKU ใน Lazada จะต้องเหมือนกัน ถ้าไม่ตรงระบบจะใส่เป็นค่าว่างให้ในหน้า Import
 2. วันที่สร้างเอกสารใน PEAK จะยึดตาม Create at ของ Lazada
 3. เลขที่เอกสารอ้างอิงใน PEAK จะแสดงจาก Order Number ของ Lazada
 4. ราคาขายสินค้าจะยึดตาม unitPrice และส่วนลดสินค้าจะนำยอดของ unitPrice ลบ paidPrice

การโหลดรายงานจาก Shopee

 • เข้าที่หน้า Shopee Seller Centre คลิกที่ไอคอนข้างกระดิ่ง > เลือกการขายของฉัน
 • เลือกที่ Tab สำเร็จ > ใส่ช่วงข้อมูลที่ต้องการ > ส่งออก > เข้าโหลดไฟล์ที่ไอคอนสามขีด
 • จะได้เป็นไฟล์ order completed.xlsx จาก Shopee เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม PEAK

หมายเหตุสำหรับ Shopee

 1. รหัส Product ใน PEAK และ รหัส SKU ใน Shopee จะต้องเหมือนกัน ถ้าไม่ตรงระบบจะใส่เป็นค่าว่างให้ในหน้า Import
 2. วันที่สร้างเอกสารใน PEAK จะยึดตามวันที่ชำระสินค้าในรายงานของ Shopee
 3. เลขที่เอกสารอ้างอิงใน PEAK จะแสดงจากหมายเลขคำสั่งซื้อของ Shopee

– จบขั้นตอนวิธีสร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee –