การตรวจสอบรายการเอกสารที่ควรได้รับการตรวจสอบจะเป็นการค้นหาจากเอกสารทุกเอกสารยกเว้น ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดดังนี้

  1. ตรวจสอบรายการที่มีการลง Document(ไม่ void) แต่ไม่มี journal
  2. ตรวจสอบรายการที่มีการ Void Document แต่ยังมีบันทึกใน journal (journal ไม่โดน void)
  3. ตรวจสอบรายการที่มี 1 Document แต่มีบันทึกใน journal 2 ใบหรือมากกว่า
  4. ตรวจสอบรายการที่มี 1 Payment แต่มีบันทึกใน journal 2 ใบหรือมากกว่า

วิธีการตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าบัญชี>> รายงานเอกสารค่ะ

ขั้นตอนที่ 2: ทำการระบุช่วงเวลา, ติ๊กถูกช่องรายการที่ควรได้รับการตรวจสอบ และกดปุ่มค้นหาค่ะ

ระบบจะทำการแสดงเอกสารที่เกิดปัญหาขึ้นมาค่ะ

ดูวิธีการตรวจสอบรายการลงบัญชีที่มีข้อผิดพลาดโดยกดคลิก ที่นี่