การพิมพ์รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้าสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >>  รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้า 

ขั้นตอนที่2  ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และในช่อง Top จะมีตัวเลขให้เลือกลำดับคู่ค้าที่เราทำการขายสินค้าให้สูงสุดในรอบเดือนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วกดพิมพ์รายงาน 


ขั้นตอนที่ 3
การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK