ให้เข้าไปที่ การเงิน > ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

รายการไหนที่เราได้รับมาแล้ว ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่ออัพเดทสถานะ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK