เมื่อทำการสร้างใบวางบิล สถานะยังไม่มีการรับชำระเงิน สามารถแก้ไขเอกสารใบวางบิลได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เอกสารใบวางบิลฉบับที่ต้องการแก้ไข > กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่ม ตัวเลือก > เลือก แก้ไข แล้วเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูล

หากต้องการเลือกเพิ่มเอกสารใบแจ้งหนี้, ลดใบแจ้งหนี้ หรือแก้ไขจำนวนเงินวางบิล ให้กดปุ่มย้อนกลับทางมุมซ้ายล่าง เพื่อเพิ่ม/ลด เอกสาร

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด “บันทึก” ด้านล่าง

-จบขั้นตอนการแก้ไขใบวางบิล ( กรณียังไม่ได้รับชำระเงิน )-