เช็คที่มีการบันทึกข้อมูลแล้ว ภายหลังพบว่ามีการใส่รายละเอียดผิดพลาดไป สามารถเข้าทำการแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูการเงิน > เลือกเช็ครับ หรือ เช็คจ่าย

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเช็คที่ต้องการแก้ไข > กดที่จุด 3 จุด มุมบนขวา > กดแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 : แก้ไขรายละเอียดเช็คได้ตามต้องการ ยกเว้นจำนวนเงิน > กดปุ่มแก้ไข

-จบขั้นตอนวิธีการแก้ไขข้อมูลเช็คที่ยังไม่ได้กดขึ้นเงินหรือจ่ายเงิน-