วิธีการตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ช่องทางการรับชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุช่องทางการเงินที่ต้องการให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล
ค่าเริ่มต้นของระบบ เป็นการดึงช่องทางการเงิน 3 ช่องทางล่าสุดที่สร้างไว้ที่เมนูการเงิน
กำหนดเอง เป็นการเลือกช่องทางการเงิน 3 ช่องทางที่ต้องการ โดย drop down เลือกจากช่องทางการเงินที่สร้างไว้ในเมนูการเงิน

เมื่อระบุช่องทางการเงินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก

เมื่อจะพิมพ์เอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล จะแสดงช่องทางการรับชำระเงินตามที่ตั้งค่าไว้

สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าช่องทางรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสารได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 26:56

– จบขั้นตอนวิธีการตั้งค่าช่องทางรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสาร