20 October 2021
เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม EXE โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

วิธีแก้ไขการลงโปรแกรมของสรรพากรแล้วเปิดไม่ได้ (F024)

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม EXE โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแก้ไขได้ ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ทำการติดตั้ง  
ตัวอย่างติดตั้งไว้ที่ Drive C >> Program File (X86) > Rdinet

ขั้นตอนที่ 2 

กดที่ Rdinet > Copy (Ctrl+C) ที่กรอบสีแดง

ขั้นตอนที่ 3

หลังจาก Copy ไว้แล้ว ให้มาด้านล่างของเครื่องแล้วค้นหา CMD หลังจากนั้นเปิดขึ้นมาแล้วคลิกขวาที่ Command Prompt >> Run as administrator

ขั้นตอนที่ 4 

หลังจากนั้นให้พิมพ์ cd แล้วเว้นวรรค และนำไฟล์ที่ Copy ไว้ มาวาง > กด Enter 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 

พิมพ์ reg-lib > กด Enter 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 6

กด OK ทุกข้อความที่ขึ้น และลองเข้าโปรแกรมใหม่อีกรอบ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK