29 May 2023

ส่งเอกสารให้คู่ค้าทางอีเมล (Send Email) (T001)

เมื่อเราออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เช่น เราได้ทำการออกใบเสนอราคาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราต้องการจะส่งให้ลูกค้า เราสามารถส่งทางอีเมลได้ (เอกสารทุกรายการเราสามารถส่งให้ลูกค้าทางอีเมล)

 1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา
ไปที่ รายรับ>ใบเสนอราคา>สร้างให้เราใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ

2.ขั้นตอนการส่งอีเมล
เมื่อเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจะส่งอีเมลให้ลูกค้า ให้กดที่ส่งเมล เมื่อกดแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้เราใส่รายละเอียดอีเมลที่เราจะส่งเข้าไป จากน้้นให้กดส่ง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK