21 March 2023
สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคา (Create QO) (R001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Create Quotation) 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้างขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK