20 October 2021
สร้างใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

สร้างใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป (R027)

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไป และมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เพราะจะนำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบเสร็จ

เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดและคำอธิบายในการลดหนี้ หลังจากนั้นให้กดถัดไป

หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการคืนเงินให้ทำการเลือกช่องทางการคืนเงินโดยกดที่เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น ให้เลือกเป็นบัญชีพัก แล้วอนุมัตรายการ

ออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป

ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน

ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ

เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK