25 May 2022
วิธี Export รายงานภาษีซื้อ เป็นไฟล์ Excel

วิธี Export รายงานภาษีซื้อ (Purchase Tax Invoice) (E021)

วิธีการ Export รายงานภาษีซื้อ ออกเป็น Excel ในโปรแกรมบัญชี PEAK

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่ เมนู รายจ่าย > ใบกำกับภาษีซื้อ > เลือก ดูทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2

กด พิมพ์รายงาน > กำหนดวันที่ จากวันที่ ถึง วันที่ หลังจากนั้นติ๊กหน้าช่อง รูปแบบตามกรมสรรพากร > กด พิมพ์รายงาน

หลังจากนั้น จะได้ รายงานภาษีซื้อ ออกมาในรูปแบบ Excel

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK