21 March 2023
วิธีเรียงข้อมูลรายจ่ายที่รอการชำระ ตามวันที่ครบกำหนด

วิธีเรียงข้อมูลรายจ่ายที่รอการชำระ ตามวันที่ครบกำหนด (E038)

 วิธีเรียงข้อมูลรายจ่ายที่ยังไม่มีการชำระ ตามวันที่ครบกำหนด มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้า เมนู รายจ่าย > เลือกบันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก รอชำระ

ขั้นตอนที่ 2

คลิกคอลัมน์วันที่ครบกำหนด เพื่อเรียงเรียงลำดับวันที่ครบกำหนด จากวันที่ก่อน ไปหลัง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK