20 January 2022
วิธีสั่งพิมพ์รายงานสินค้าแบบรวม (Export Product/Service)

วิธีสั่งพิมพ์รายงานสินค้าแบบรวม (Export Product/Service) (I008)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินค้า/บริการ ของสินค้าที่มีทั้งหมดในระบบสต๊อค สามารถสั่งพิมพ์รายการได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ เมนู สินค้า > คลิก พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดช่วงเวลาที่เราต้องการสั่งพิมพ์รายงาน > กด พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3  

เมื่อทำการกดพิมพ์รายงานแล้ว ไฟล์ Excel จะแสดงข้อมูลด้านล่างซ้ายมือ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK