14 June 2021
วิธีบันทึก รายการซื้อ-ขายสินค้าแบบนับสต๊อก

วิธีบันทึก รายการซื้อ-ขายสินค้าแบบนับสต๊อก

วิธีการบันทึก ซื้อ – ขาย สินค้าแบบนับสต๊อกสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

การซื้อสินค้าเข้าสต๊อก (กรณีไม่ออกใบสั่งซื้อ)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู รายจ่าย >  บันทึกรายการจ่าย > คลิก สร้าง ระบบจะแสดงหน้าสร้างบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย


ขั้นตอนที่ 2

ระบุชื่อผู้ขาย/ผู้รับเงิน ระบุวันที่ > กด เพิ่มสินค้า/บริการ

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทว่าเป็นสินค้าหรือบริการ > กด บันทึก

ตามภาพจะเป็นสินค้า และใส่ชื่อสินค้า เป็นสมุดโน๊ต  , หน่วยระบุเป็นเล่ม , ข้อมูลการซื้อ ต้นทุนต่อหน่วย คือ ราคาซื้อเล่มละ 50 บาท ราคาขายเล่มละ 100 บาท หากมียอดยกมาให้ระบุยอดยกมาด้วย และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 4

ระบุจำนวนหน่วยที่ทำการซื้อ ช่องทางการชำระเงิน > กด อนุมัติรายการ

เมื่อมีการกดอนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูการเคลื่อนไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ระบบจะบันทึกบัญชีให้อัติโนมัติ

จากตัวอย่างรายการด้านล่างจะแสดงข้อมูลการซื้อสมุดโน๊ต จำนวน 1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 50 บาทเป็นยอดไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าออกจากสต๊อก (กรณีออกจากใบเสร็จเลย)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู รายรับ >  ออกใบเสร็จ > คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 2

ระบุ ชื่อลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน ระบุวันที่ และเลือกสินค้าที่ทำการขาย ระบุช่องทางการรับชำระเงิน > กดอนุมัติรายการ

จากตัวอย่างขายสมุดโน๊ตให้นาย ข จำนวน 500 เล่มๆ ละ 100 บาท ไม่รวม Vat รับชำระด้วยธนาคารกสิกร หากต้องการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ติ๊กออกใบกำกับภาษี ด้วย

สามารถกดเข้าไปดูการเคลื่อนไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

การบันทึกบัญชีตอนขายสินค้า ระบบจะบันทึกต้นทุขายให้อัติโนมัติ

ในหน้าสินค้าจะแสดงรายการเคลื่อนไหวทั้งรายการซื้อและรายการขาย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK