25 May 2022

วิธีการสร้างรหัสผ่านเอกสาร NEW PEAK (NS027)

NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่า
เข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ

กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรหัสผ่าน
เมื่อตั้งค่าเปิดใช้งานรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ตอนพิมพ์เอกสารให้ทำการกดเครื่องหมาย Dropdown ที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ >> กด “สร้างรหัสผ่านใหม่”

กด “ยืนยัน”

เมื่อทำการคัดลอกลิงก์ให้ผู้รับ จะแสดงข้อความดังนี้

หากผู้ได้รับลิงก์เอกสารต้องการเปิดดูเอกสารให้ทำการกรอกรหัส 8 หลักแล้วกดยืนยัน เมื่อกดยืนยันแล้วจะสามารถดูข้อมูลเอกสารได้

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คัดลอกลิงก์เอกสารเดิม รหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านเดิมหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ทำการกดรีเซ็ตรหัสผ่าน

-จบขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านบนเอกสาร NEW PEAK-