4 October 2023
รายงาน ภ.ง.ด. 2

รายงาน ภ.ง.ด. 2 (Export Report) (A025)

การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 2  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด. 2

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และกดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK