4 October 2023
รายงานกลุ่มสินทรัพย์

รายงานกลุ่มสินทรัพย์ (Asset Group Report) (A006)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินทรัพย์ตามกลุ่มสินทรัพย์ที่บันทึกรายการไว้ สามารถเข้าทำการสั่งพิมพ์รายงานได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าที่บัญชี >> สินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2  ให้กดเข้าไปที่รหัสประเภทสินทรัพย์ที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3 กดพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นให้ระบุเดือน การระบุเดือนจะเป็นการระบุว่าเราต้องการเรียกดูรายงานตั้งแต่วันที่บันทึกจนถึงวันที่ตามที่เราต้องการเรียกดูรายงาน หลังจากนั้นกดพิมพ์รายงาน 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่เรากดพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะออกรายงานให้เป็น Excel 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK