26 July 2021
วิธีพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Export Aging Report)

วิธีพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Export Aging Report) (C004)

โปรแกรมบัญชี PEAK จะมีการดึงรายงานอายุของลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้ตั้งแต่วันเริ่มสร้างเอกสาร ส่วนการคำนวนอายุของลูกหนี้และเจ้าหนี้ระบบจะเริ่มคำนวนจากวันครบกำหนดของเอกสารที่สร้างไว้ ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานในรูปแบบ Excel ได้

วิธีสั่งพิมพ์รายงานในรูปแบบ Excel

ขั้นตอนที่ 1

 เข้าไปที่หน้า ‘ผู้ติดต่อ’ > คลิก ‘พิมพ์รายงาน’

ขั้นตอนที่ 2

กรอกวันที่ และเลือกว่าจะดูรายงานของอายุลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ หลังจากกำหนดแล้วให้กดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 

 เมื่อกดพิมพ์รายงานแล้ว จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ Excel
ให้กด ‘Enable Editing’  จะมีรายละเอียดการสร้างเอกสารไว้ทั้งหมดรวมอายุของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามตาราง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK