21 March 2023
วิธีบันทึกค่าบริการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service)

วิธีบันทึกค่าบริการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) (E008)

ค่าบริการที่จ่ายสำหรับค่าแพ็คเกจของโปรแกรมบัญชี PEAK สามารถลงเป็นค่าบริการคลาวด์เซอร์วิสได้ ดังนี้

เข้าไปที่ เมนู รายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > กดสร้าง > ใส่ข้อมูลและจำนวนเงินที่จ่ายชำระ > กด อนุมัติรายการ 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK