25 May 2022

ตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสาร

วิธีการตั้งค่าหน้าพิมพ์เอกสารให้ระบบจำค่าต่างๆ ที่เราต้องการให้เป็นค่าเบื้องต้นเหมือนกันทุกครั้ง สามารถกำหนดได้ดังนี้

เมื่อทำการสร้างเอกสารเสร็จแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสาร จะปรากฏหน้าเอกสารเพื่อให้เราทำการตั้งค่าเอกสารก่อนจะสั่งปริ้นเอกสารออกมา ให้ทำการตั้งค่าเอกสารตามที่เราต้องการ เช่น เพิ่มตราประทับ เพิ่มลายเซ็นต์ สลับตำแหน่งผู้ออก แสดงวันที่อนุมัติ แสดงหน่วย เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตั้งค่าเอกสาร หลังจากนั้นการตั้งค่าดังกล่าวระบบจะจดจำเพื่อนำไปใช้กับเอกสารใบถัดไปในการสั่งปริ้น      

การตั้งค่าเอกสารดังกล่าวจะต้องทำการตั้งค่าครั้งแรกในทุกฟังก์ชั่นเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK