20 October 2021
วิธีการตั้งค่าลายเซ็นต์และตราประทับในเอกสาร PEAK

วิธีตั้งค่าการแสดงลายเซ็นและตราประทับในลิงค์เอกสาร (S017)

โปรแกรมบัญชี PEAK ช่วยให้คุณออกเอกสารซื้อ-ขาย ได้ง่ายๆ โดยสามารถใส่ลายเซ็นและตราประทับในเอกสาร ออกได้ทั้งรูปแบบ PDF และ Link เพื่อนำส่งคู่ค้าอย่างมีมาตรฐาน

วิธีตั้งค่าลายเซ็นและตราประทับในเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1 

ไปที่หน้าตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ตั้งค่าการแสดงสาธารณะ 

วิธีตั้งค่าลายเซ็นและตราประทับในเอกสาร – โปรแกรมบัญชี PEAK

ขั้นตอนที่ 2 

เลือกข้อมูล ว่าต้องการให้แสดงลายเซ็นและตราประทับบนเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3

กดบันทึก เพื่อกำหนดลายเซ็นและตราประทับให้แสดงบนเอกสาร

วิธีตั้งค่าลายเซ็นและตราประทับในเอกสาร – โปรแกรมบัญชี PEAK

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK