20 October 2021
วิธีจับคู่รายการที่บันทึกใน PEAK กับ BANK

วิธีจับคู่รายการที่บันทึกใน PEAK กับ BANK (F012)

การกระทบยอดเงินฝากรายการที่สร้างไว้ใน PEAK กับ BANK สามารถทำการจับคู่เอกสารกับรายการใน BANK ได้ โดยยอดที่ทำการจับคู่ต้องเป็นยอดที่เท่ากัน และรายการใน BANK 1 ยอด จะสามารถจับคู่กับเอกสารใน PEAK ได้มากกว่า 1 รายการ

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้า การเงิน > เลือกธนาคารที่ต้องการกระทบยอด

ขั้นตอนที่ 2

Import statement เข้ามาในระบบเรียบร้อย และเลือกรายการที่ต้องการกระทบยอด 

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากกดปุ่มกระทบยอดแล้ว จะมีรายการเอกสารที่สร้างไว้เด้งขึ้นมาให้เราเลือกจับคู่ ให้ทำการติ๊กเลือกรายการที่เราต้องการจับคู่ แล้วกดกระทบยอด

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK