4 December 2022

การออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไปแล้วมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการทำออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูก นำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จนั้นที่ต้องการทำการออกใบลดหนี้

เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดสาเหตุของการลดหนี้และการรับคืนสินค้า
ซึ่งหากเลือกรับคืนสินค้า สินค้าจะกลับมาเข้าสต็อกให้ค่ะ

หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ทำการเลือก ขั้นสูง ติ๊กค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง ให้เลือกเป็นผังบัญชีที่ไว้สำหรับเป็นเครดิต
ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่างใช้ผังบัญชีพัก แล้วอนุมัติรายการ

-จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้-

ขั้นตอนการบันทึกรายการออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป

ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน

ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ

เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้

-จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป-