20 October 2021
วิธี Void กลุ่มสินทรัพย์ กรณีมีรายการบันทึกในกลุ่มสินทรัพย์

วิธี Void กลุ่มสินทรัพย์ กรณีมีรายการบันทึกในกลุ่มสินทรัพย์ (E032)

วิธีการลบกลุ่มสินทรัพย์ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่เมนู บัญชี > เลือกสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2

คลิกเลือกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ Void

ในส่วนนี้ ทางทีมงานสมมติว่าต้องการลบกลุ่มสินทรัพย์ COM-00002 แมคบุ๊ค โปร

ขั้นตอนที่ 3

ในขั้นตอนนี้เป็นการ Void รายการในกลุ่มสินทรัพย์ ซึ่งรายการ Void ในกลุ่มสินทรัพย์จะแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 กรณีบันทึกซื้อสินทรัพย์ มีขั้นตอนการ Void ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3.1.1

คลิกเลขที่บันทึกซื้อสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3.1.2

Void การชำระเงินสินทรัพย์
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เด้งยืนยันการ Void การชำระเงิน ให้กดปุ่ม ตกลง

ขั้นตอนที่ 3.1.3

Void การบันทึกซื้อสินทรัพย์
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เด้งยืนยันการยกเลิกเอกสารการซื้อสินทรัพย์ ให้กดปุ่ม ตกลง

เมื่อมีการยกเลิกเอกสารบันทึกซื้อสินทรัพย์ รายการในกลุ่มสินทรัพย์ก็จะหายไป 

รวมถึงค่าเสื่อมของสินทรัพย์รายการนี้ก็จะถูก Void ไปด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบเอกสารบันทึกซื้อสินทรัพย์ที่ถูกVoid ได้ที่เมนู บัญชี > บัญชีรายวัน > เลือก เมนู ถังขยะ ตรงช่องค้นหาให้ใส่รหัสสินทรัพย์แล้วกดปุ่ม Enter

กรณีที่ 2 กรณีบันทึกยอดยกมาสินทรัพย์ มีขั้นตอนการ Void ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3.2.1

คลิกรหัสสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3.2.2

Void การบันทึกยอดยกมาของสินทรัพย์
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เด้งยืนยันการยกเลิกสินทรัพย์ ให้กดปุ่มตกลง

เมื่อมีการ Void ยอดยกมาของสินทรัพย์ รายการในกลุ่มสินทรัพย์ก็จะหายไป 

รวมถึงค่าเสื่อมของสินทรัพย์รายการนี้ก็จะถูก Void ไปด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบเอกสารการบันทึกยอดยกมาของสินทรัพย์ได้ที่หน้าบัญชี > บัญชีรายวัน > เลือกแถบถังขยะ ตรงช่องค้นหาให้ใส่รหัสสินทรัพย์แล้วกดปุ่ม Enter

ขั้นตอนที่ 4

กลับมาที่หน้ากลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ Void
ให้กดปุ่มตัวเลือก > เลือก Void
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up ยืนยันการยกเลิกกลุ่มของสินทรัพย์ ให้กดปุ่ม ตกลง

เมื่อกดปุ่มตกลงเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสินทรัพย์ COM-00002 จะถูก Void

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK