5 October 2022

การเชื่อมต่อ PEAK x Page365

Page365 คือ ระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร ใช้งานฟรีตลอดชีพ ช่วยจัดการทุกขั้นตอนการขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การแชท รับออเดอร์ ช่องทางชำระเงิน การจัดส่งและสต๊อก จัดการทุกอย่าง ง่ายในระบบเดียว วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PEAK กับ Page365 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “เชื่อมต่อระบบภายนอก” > …

การเชื่อมต่อ PEAK x Leceipt

Leceipt คือระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการทำงานกับระบบ e-Tax invoice & e-Receipt กรมสรรพากร ช่วยลดค่าจัดส่งและเวลาในการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า สร้างเอกสาร e-Tax ได้ทุกเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ ช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์เอกสารและประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสาร รวมถึงการจัดทำข้อมูล e-Tax invoice & e-Receipt เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากรอีกด้วย วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PEAK …

วิธีดึงข้อมูลเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ PEAK จากการสั่งซื้อสินค้าใน BentoWeb

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าใน BentoWeb ระบบสามารถดึงข้อมูลมาทำการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี PEAK ได้ โดยสามารถทำได้ ดังนี้

วิธีบันทึกซื้อสินค้าจาก PEAK เข้า BentoWeb

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพื่อทำการขายสินค้า สามารถบันทึกบัญชีได้ผ่านโปรแกรมบัญชี PEAK และเช็คความเคลื่อนไหวใน BentoWeb