18 September 2020
PEAK Update

PEAK Update V.2.42 – 2.44

วันนี้ 13.08.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.42 – 2.44

New

 • ฟังก์ชันให้การแสดงข้อมูลทุกรายการ สามารถเลือกผ่านการค้นหาขั้นสูงได้ทั้งหน้าเอกสารฝั่งรับและจ่าย
 • ฟังก์ชันใหม่ให้สามารถพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่ายหลาย ๆ ใบได้ในครั้งเดียว
 • สามารถเลือกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่ยังไม่ส่งหรือที่ยังไม่ได้รับ

Update

 • เพิ่มฟังก์ชันการอัปโหลด รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) ของธนาคารกรุงศรีรูปแบบ .CSV
 • เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถแก้ไขหมายเหตุได้ในเอกสารใบลดหนี้ ใบวางบิล ใบรวมจ่าย และซื้อสินทรัพย์
 • เพิ่มให้เวลาเพิ่มหรือลบไฟล์แนบในเอกสาร แสดงในประวัติการใช้งานด้วย
 • เพิ่มช่องรายการแสดงมูลค่ารวมภาษี เมื่อ export รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • เพิ่มให้คำนำหน้าบุคคลธรรมดาแสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มให้การพิมพ์ซองเอกสารหรือส่งอีเมลหาบุคคลธรรมดา แสดงคำนำหน้าว่า “คุณ” เสมอ
 • เพิ่มให้ระบบไม่จดจำและไม่แสดงราคาขายแนะนำสินค้าหรือบริการที่เป็นยอด 0 บาท
 • เพิ่มให้เลขที่ใบกำกับภาษีที่รับมาใส่ได้สูงสุด 35 ตัวอักษร จากเดิม 20 ตัวอักษร

Bug Fix

 • ปรับให้การกดคำนวณต้นทุนใหม่ ไม่คำนวณและจะมีการแจ้งเตือนหากเลือกในช่วงเวลาที่ล็อกไว้
 • ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อกับ bentoweb ให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความเสถียร และประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.42 – V.2.44

แนะนำ Highlight New Feature

 • เพิ่มฟังก์ชันให้เลือกแสดงข้อมูลทุกรายการหลังจากค้นหาขั้นสูง ในหน้าเอกสารฝั่งรับและจ่าย
 • เพิ่มฟังก์ชัน ให้สามารถพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่ายหลายใบได้ในครั้งเดียว
 • เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถเลือกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่ยังไม่ส่งหรือยังไม่ได้รับ
 • เพิ่มฟังก์ชันวิดิโอที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ เพื่อเปิดวิดิโอสอนการใช้งานโปรแกรมในแต่ละส่วน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK