14 June 2021

อัพเดทโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.41

วันนี้ 01.07.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • “สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาตัวช่วยจัดทำบัญชีและภาษี” – ได้ทำการเพิ่มฟังก์ชันช่องทางการติดต่อใช้บริการทางบัญชีในส่วนของเมนูบัญชี  เพื่อให้คุณสะดวกสบายและมีเวลามากยิ่งขึ้น ผ่านพันธมิตรสำนักงานบัญชีและนักบัญชีอิสระมากกว่า 170 แห่งทั่วประเทศ
 • ฟังก์ชันในหน้าการพิมพ์หลายๆเอกสารในครั้งเดียวได้ ทั้งฝั่งรายรับ รายจ่าย และ หน้าบัญชีรายวัน(แท็บรอตอบรับ)

Update

 • เพิ่มประเภทของ File Statement K Cyber SME ในรูปแบบ “กระแสรายวัน” (Excel และ CSV) ให้สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ได้
 • เพิ่มฟังก์ชันการตั้งค่าใบลดหนี้และรับใบลดหนี้ สำหรับใบลดหนี้/รับใบลดหนี้ที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีได้
 • สำหรับผู้ใช้งานเป็นบุคคลรรมดา ที่ทำการเลือก หัก ณ ที่จ่าย เป็น 1.5%,3%,5% ระบบจะแนะนำค่าของ ภ.ง.ด. เป็นแบบ ภ.ง.ด.3
 • เพิ่มฟังก์ชันการตั้งค่าใบลดหนี้และรับใบลดหนี้ สำหรับใบลดหนี้/รับใบลดหนี้ที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีได้
 • การนำเข้าไฟล์ผู้ติดต่อ ผ่านรูปแบบไฟล์ EXCEL ระบบได้ทำการป้องกันไม่ให้เลขผู้เสียภาษีเกิน 13 หลัก ในกรณีที่มีช่องว่าง และสาขาสามารถใส่ได้แค่ตัวเลขเท่านั้น

Bug Fix

 • ผู้ติดต่อที่คืนค่าจัดเก็บ แล้วทำการแก้ไขเลขที่ 13 หลักไม่ดึงเลข 0 ด้านหน้าสุดมาลง (ทำการแก้ไขให้การลงข้อมูลสามารถจดจำค่าใช้งานเลข 0 ที่อยู่ด้านหน้าสุดแล้ว)
 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลช่องสาขาผ่านทางมือถือ ไม่สามารถพิมพ์เลขหลักที่ 2 ได้ ทำการกดไปที่ช่องกรอกข้อมูลก็ไม่สามารถใช้งานได้ (ทำการแก้ไขให้สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางมือถือได้ตามปกติ)
 • กดพิมพ์รายงานหัก ณ ที่จ่ายเข้าอีเมล ไฟล์โลโก้ขึ้นไฟล์รูปเสีย (ทำการแก้ไขให้ไฟล์ภาพแสดงในอีเมลได้ตามปกติ)
This image has an empty alt attribute
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.41

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.41

แนะนำ Highlight New Feature

 • ทำการเพิ่มฟังก์ชันในหน้าการพิมพ์หลายๆเอกสารในครั้งเดียวได้ ทั้งฝั่งรายรับ รายจ่าย และ หน้าบัญชีรายวัน(แท็บรอตอบรับ) 
 • เพิ่มประเภทของ File Statement K Cyber SME ในรูปแบบ “กระแสรายวัน” (Excel และ CSV) ให้สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ได้
 • เพิ่มฟังก์ชัน Void รายการใน Statement ในธนาคาร ได้ในครั้งเดียว โดยสามารถเลือกหลายรายการพร้อมกัน
 • ถ้าหากผู้ใช้งานเป็นบุคคลรรมดา ทำการเลือก หัก ณ ที่จ่าย เป็น 1.5%,3%,5% ระบบจะแนะนำค่าของ ภ.ง.ด. เป็นแบบ ภ.ง.ด.3
 • เพิ่มฟังก์ชันการตั้งค่าใบลดหนี้และรับใบลดหนี้ สำหรับใบลดหนี้/รับใบลดหนี้ที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีได้
 • การนำเข้าไฟล์ผู้ติดต่อ ผ่านรูปแบบไฟล์ EXCEL ระบบได้ทำการป้องกันไม่ให้เลขผู้เสียภาษีเกิน 13 หลัก ในกรณีที่มีช่องว่าง และสาขาสามารถใส่ได้แค่ตัวเลขเท่านั้น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK