14 June 2021

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – งบการเงิน

อยู่ในช่วงเดือน 5 เดือน 6 แบบนี้ นักบัญชี และสำนักงานบัญชี ยังคงเร่งปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “พจนานุกรม ศัพท์บัญชี …

อยากรู้ผลประกอบการบริษัทคู่แข่ง ต้องเข้าเว็บไหน?

ในการทำธุรกิจ หนึ่งสิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การศึกษาข้อมูลของคู่แข่งจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

งบการเงินบอกอะไรของบริษัทบ้าง

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้เจ้าของบริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ต่างจากนักบัญชีอย่างไร

ผู้ประกอบการหลายคนมีข้อสงสัยว่าเพราะอะไรกิจการมีพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างสำนักงานบัญชีแล้วยังต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบงบการเงินอีก

วิธีส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing

การส่งงบการเงินเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท ที่จะต้องส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเดือน 5 หลังจากวันที่ปิดรอบปีบัญชี

ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

การปิดงบการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบง่ายๆ ได้ที่นี่