4 October 2023
PEAK_Payroll

การใช้โปรแกรมเงินเดือน(Payroll)ดีอย่างไร

เมื่อการจัดการเรื่องบัญชีในองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วย ในเรื่องเงินเดือนก็เช่นกัน ยิ่งคนเยอะ ก็ยิ่งยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงตามกำหนดเวลา หรือการคำนวณภาษีให้ถูกต้อง ก็ถือเป็นเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจในแต่ละเดือน ปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือน(Payroll program) เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการในการจ่ายเงินเดือนคำนวณภาษีและเงินประกันสังคมให้โดยอัตโนมัติ มีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเงินเดือนที่เป็นความลับ

โปรแกรมเงินเดือน(Payroll)คืออะไร

โปรแกรมเงินเดือน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการงานบริหารบุคคลในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างหรือผลตอบแทนของพนักงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน การคำนวณเงินเดือนและภาษี ไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนและออกรายงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินเพิ่มเงินหักต่างๆ เงินเพิ่ม ได้แก่ ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น เงินหัก ได้แก่ ชำระเงินกู้ยืมของลูกจ้างคืนกยศ.(กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ก็สามารถเข้ามาจัดการได้แบบไร้ข้อกังวล รวมทั้งการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเงินประกันสังคม โปรแกรมเงินเดือนก็สามารถสรุปยอดเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายสุทธิ ออกสลิปเงินเดือน ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือนให้เลือกมากมาย และ PEAK Payroll เองก็เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่มีฟังก์ชันครบครัน ที่รู้ใจทั้งนักบัญชีและ HR ขององค์กรต่าง ๆ

โปรแกรมเงินเดือนเหมาะสำหรับใคร

1. กิจการที่ต้องการลดขั้นตอนในการทำเงินเดือนตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน การตรวจสอบข้อมูล ให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถออกสลิปเงินเดือนของพนักงานได้ทันที

2. กิจการที่มีพนักงานจำนวนมาก โปรแกรมเงินเดือนช่วยให้การประมวลผลเงินเดือนรวดเร็ว การคำนวณภาษีและประกันสังคม ถูกต้องและจ่ายได้ภายในกำหนดเวลา สามารถรองรับการจ่ายเงินเดือน ค่าแรงราย15 วัน ค่าแรงรายสัปดาห์ ได้ภายในกิจการเดียวกัน 

3. กิจการที่ต้องการระบบรักษาปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลเงินเดือนของพนักงานถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร โปรแกรมเงินเดือนสามารถกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งานระบบ โดยการกำหนดรหัสผ่าน

4. กิจการที่ต้องการการบันทึกบัญชีหรือรายงานที่แสดงเงินเดือนแยกตามรายแผนกหรือตามตำแหน่ง

หน้าที่ของโปรแกรมเงินเดือน

ในการดำเนินการเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยตำแหน่งงานผู้รับผิดชอบได้แก่ เจ้าหน้าที่การบุคคล แต่ในบางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก นักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเงินเดือนด้วย เพราะการจัดทำเงินเดือนต้องมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือนซึ่งนักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว โปรแกรมเงินเดือนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการประมวลผลเงินเดือนและคำนวณภาษีให้ถูกต้อง 

โดยหากมีผู้อ่านท่านใดที่สงสัย หรือนึกภาพไม่ออก ทาง Peak ขอแนะนำให้ลองเข้าไปอ่านบาทความสอนการใช้ Peak Payroll ได้ที่ Link นี้เลย Peak Payroll ซึ่งตัวบทความนี้จะทำให้เราเข้าใจและมองเห็นภาพในการทำงานของโปรแกรมบัญชีมากขึ้น ว่าเข้ามาช่วงให้เราสะดวกสะบายได้อย่างไรบ้าง

การใช้โปรแกรมเงินเดือนดีอย่างไร

การใช้โปรแกรมเงินเดือนถือว่ามีข้อดีมากมายที่ช่วยเหลือทั้งในฝั่ง HR หรือนักบัญชี ดังนี้

1. ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน

โปรแกรมเงินเดือนเป็นการคำนวณเงินเดือนและค่าจ้างโดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การอนุมัติ ทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้การใช้โปรแกรม อย่างในการคำนวณภาษี โปรแกรมจะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ของพนักงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การคำนวณภาษีถูกต้องและไม่ยุ่งยาก

2. มีความสะดวกรวดเร็ว

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนที่ดีสามารถออกสลิปเงินเดือนให้พนักงานได้ทันที เมื่อพนักงานต้องการสลิปเงินเดือนเพื่อนำไปใช้ในการธุรกรรมต่างๆ พนักงานสามารถเรียกดูสลิปเงินเดือนและสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ด้วยตนเอง โดยส่งไฟล์ไปยังอีเมลของพนักงานผู้ขอโดยสามารถเลือกพิมพ์ในรูปแบบกระดาษหรือจะเลือกบันทึกเป็นซอฟท์ไฟล์ก็ได้

3. มีระบบทำไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารทางออนไลน์

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์มีคุณสมบัติที่สามารถทำไฟล์เงินเดือนส่งธนาคารเพื่อจ่ายเงินทางออนไลน์ได้

4. สามารถออกรายงานสำหรับผู้บริหารได้ 

โปรแกรมเงินเดือนส่วนใหญ่จะให้รายงานที่แสดงเงินเดือนและค่าจ้างและจำนวนพนักงานเป็นรายเดือน  รายงานเงินเดือนและยอดสะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้รายงานตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมPEAK Payroll สามารถออกรายงานเงินเดือนแบบแยกแผนกหรือแยกตามตำแหน่งงานโดยผู้บริหารใช้ในการติดตามค่าใช้จ่ายเงินเดือนของแต่ละแผนก เพื่อนำไปวางแผนและวิเคราะห์ตัดสินใจได้ เป็นต้น

5. สามารถบันทึกบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างได้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมเงินเดือนสามารถบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือนในระบบได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและช่วยลดขั้นตอนการทำงานของนักบัญชีในการบันทึกบัญชี        

6. ข้อมูลมีความปลอดภัย

ข้อมูลมีความปลอดภัยจากการเข้าระบบด้วยรหัสผ่านและมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติในการเข้าถึงโปรแกรมบัญชีเงินเดือนของกิจการเท่านั้น

PEAK Payroll ฟีเจอร์ใหม่จากPEAK ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการด้วยระบบเงินเดือนออนไลน์ ตอบโจทย์นักบัญชีและHR ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีระบบการลงบัญชีอัตโนมัติสามารถออกสลิปเงินเดือนให้พนักงาน และสร้างไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ SCB Business Anywhere, ธนาคารกสิกรไทย ผลิตภัณฑ์ K-Cash Connect plus และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์ Krungsri Biz


ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์